برنج چین دوم دونوج

فروش عمده برنج چین دوم دونوج در تهران با قیمت مناسب و فاکتور رسمی در تهران توسط شرکت پارسا تجارت زاهد امکان پذیر است.

ادامه

برنج کشت ۱ و ۲

فروش عمده برنج کشت ۱ و ۲ با قیمت مناسب در تهران و ارائه فاکتور رسمی توسط شرکت پارسا تجارت زاهد. خرید عمده برنج ایرانی در تهران با قیمت مناسب.

ادامه

برنج ایرانی

فروش عمده انواع برنج ایرانی در تهران با قیمت مناسب و فاکتور رسمی توسط شرکت پارسا تجارت زاهد امکان پذیراست.

ادامه