حاج زاهد:خط قرمز شرکت

محمدرضا قره زاده نیا (حاج زاهد) مدیر عامل شرکت پارسا تجارت زاهد:خط قرمز شرکت خلاف امر خدا عمل کردن است

ادامه

حاج زاهد:رزاق خداست

محمدرضا قره زاده نیا (حاج زاهد) مدیر عامل شرکت پارسا تجارت زاهد: رزق بنده دست خداست

ادامه