حاج زاهد:نان حلال

محمدرضا قره زاده نیا(حاج زاهد) مدیر عامل شرکت پارسا تجارت زاهد(سهامی خاص): خدا راشاکرم با عزیزانی در حال تعامل و فعالیت و کسب وکار هستیم

ادامه

حاج زاهد:علم جنگ

محمدرضا قره زاده نیا (حاج زاهد)، مدیر عامل و موسس شرکت پارسا تجارت زاهد : حقیقتا به این موضوع اعتقاد دارم که مدیریت ،صرفا یک

ادامه

حاج زاهد:دروغ نمیگوییم

هرگز به مشتریان خود دروغ نمیگوییم حتی اگر به ظاهر ،به ضررمان باشد. دوستی با شما سرمایه ماست. ما صداقت و یکراستی را با شما

ادامه